หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
Untitled Document
 หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์

“สามีภรรยาก็สามารถมีความสุขจากเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ได้  ไม่ต่างจากขณะไม่ตั้งครรภ์  โดยไม่เป็นอันตรายกับทารกในครรภ์...”
การตั้งครรภ์เป็นความสุขสมหวังของคู่สมรส ระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งเป็นช่วงเวลารอคอยสมาชิกใหม่  มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของสตรีตั้งครรภ์  ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลดีต่อกิจกรรมทางเพศ  แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่าอาจมีผลกระทบให้กิจกรรมทางเพศลดลง  และอาจนำมาซึ่งปัญหาทางเพศและความสัมพันธ์ของสามีภรรยาได้  พบว่าการมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณีและการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสเพิ่มขึ้นตามอายุครรภ์ ในความเป็นจริงสตรีตั้งครรภ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตลอดอายุครรภ์  เพียงแต่ต้องใช้ท่าทางในการทำกิจกรรมที่เหมาะสม  เท่านี้ความสุขของชีวิตคู่ก็จะมีได้เหมือนเดิม

การเปลี่ยนแปลงระหว่างตั้งครรภ์

 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ระหว่างการตั้งครรภ์น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้น  มดลูก  และผนังหน้าท้องจะค่อยๆ ขยายไปจนถึงระดับลิ้นปี่  ทำให้อึดอัดไม่สะดวกในการร่วมเพศ  เต้านมมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นและขยายใหญ่ขึ้น  ในช่วงแรกอาจมีอาการเจ็บปวดเต้านมมากแต่จะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อพ้นสามเดือนไปแล้ว  เมื่อมีอารมณ์ทางเพศเต้านมจะไวต่อการถูกกระตุ้นมากขึ้น  ช่องคลอดมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น  มีส่วนให้เกิดความรู้สึกทางเพศมากขึ้น  บางรายไม่เคยถึงจุดสุดยอดอาจถึงจุดสุดยอดได้ในระหว่างตั้งครรภ์  ในรายที่เคยถึง “จุดสุดยอด” มาแล้ว  อาจมีความถี่และรุนแรงในการถึงจุดสุดยอดมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างครรภ์จะมีตกขาวมากขึ้นทำให้สตรีตั้งครรภ์เข้าใจผิดว่า  ช่องคลอดอักเสบและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ในระยะสามเดือนแรกจะมีอาการแพ้ท้องมากทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้
 2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  ในคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรจะรู้สึกดีใจและสนใจตัวเองมากขึ้น  ทำให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากเกรงว่า  จะกระทบกระเทือนทารกหรือทำให้เกิดการแท้งได้เนื่องจากเกรงว่า  จะกระทบกระเทือนทารกหรือทำให้เกิดการแท้งโดยกรณีนี้สามีภรรยาอาจหาทางออกด้วยการช่วยกันสำเร็จความใครหรือบางรายภรรยาอาจยอมให้สามีไปเที่ยวโสเภณี  ซึ่งถ้าสามีไม่รู้จักป้องกันตัวก็อาจทำโรคมาติดภรรยาและลูกได้  การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอาจทำให้ภรรยารู้สึกว่าไม่เป็นที่น่าสนใจของสามีเกรงสามีจะนอกใจ  เกิดความเครียดกังวล  ทำให้ความต้องการทางเพศลดลง  สามีจึงควรให้กำลังใจ  และให้ความสนใจต่อภรรยามากขึ้น  ในรายที่ไม่พร้อมจะมีบุตร  สามีอาจจะรู้สึกต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของภรรยามา  ทั้งภาวการณ์เลี้ยงดูที่มากขึ้นอาจมีผลกระทบให้พฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนไป

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจของสตรีตั้งครรภ์รวมทั้งความรู้สึกของสามีที่มีต่อภรรยาและการตั้งครรภ์มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ  โดยทั่วไปพบว่า สตรีมีครรภ์จะมีกิจกรรมทางเพศลดลงในช่วงสามเดือนแรก  เนื่องจากแพ้ท้องและกังวลกลัวแท้ง  กิจกรรมทางเพศอีกในช่วงหลังของการตั้งครรภ์  เนื่องจากความกังวลต่อการคลอดและเกรงว่า  การมีความสัมพันธ์จะทำให้เกิดถุงน้ำคร่ำแตก  หรือคลอดก่อนกำหนด  ดังนั้นความเข้าใจ  และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญที่จะทำให้สามีภรรยาสามารถมีความสุขได้  เช่นเดียวกันกับเมื่อไม่ตั้งครรภ์

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ กิจกรรมทางเพศต่อการตั้งครรภ์

 1. ทำให้แท้งบุตร กิจกรรมทางเพศไม่เป็นสาเหตุของการแท้งในรายที่ตั้งครรภ์ปกติ  การแท้งในสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์  ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับความผิดปกติ “ทางโครโมโซม” ของทารกในครรภ์ การแท้งในสามเดือนที่สอง  มักเกิดจากปากมดลูกไม่แข็งแรง  หรือมีความพิการของทารกในครรภ์  อย่างไรก็ตามรายที่เคยมีประวัติแท้งบุตรในสามเดือนแรกติดกันสามท้อง ควรงดเพศสัมพันธ์ในระยะสามเดือนแรก
 2. ทำให้ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดมักมีสาเหตุจากการอ่อนแอของถุงน้ำคร่ำ อันเนื่องมากจากการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด  ไม่ใช่แตกจากการร่วมเพศ  อย่างไรก็ตามสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด ควรงดร่วมเพศเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในมารดาและทารก
 3. ทำให้คลอดก่อนกำหนด การถึง “จุดสุดยอด” ทำให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกก็จริง  แต่ไม่มีความรุนแรงพอที่จะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด  อย่างไรก็ตามรายที่เคยมีประวัติคลอดบุตรก่อนกำหนดมาก่อน ควรงดเพศสัมพันธ์ในระยะสามเดือนก่อนคลอด
 4. ทำให้ติดเชื้อในโพรงมดลูก ในสตรีตั้งครรภ์ปกติโอกาสติดเชื้อจากการร่วมเพศเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากปากมดลูกปิดและมีถุงน้ำคร่ำขวางกั้นอยู่  ยกเว้นสามีมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะทำให้มารดาและทารกในครรภ์ติดเชื้อได้  สามีที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่นจึงควรใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมีผลกระทบทั้งมารดาและทารกในครรภ์

ข้อห้ามในการร่วมเพศระหว่างตั้งครรภ์

 1. รายที่มีประวัติแท้งบุตรติดต่อกันสามครั้งขึ้นไป ควรงดเพศสัมพันธ์ในระยะสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์
 2. รายที่มีประวัติคลอดบุตรก่อนกำหนด ควรงดเพศสัมพันธ์ในระยะสามเดือนก่อนคลอด  และงดการสำเร็จความใคร่ด้วย เนื่องจากการถึงจุดสุดยอดวิธีนี้  ทำให้มดลูกหดรัดอย่างรุนแรงกว่าการร่วมเพศ
 3. รายที่มีถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด เนื่องจากทำให้เกิดการติดเชื้อในมารดาและทารกสูง
 4. รายที่มีรกเกาะต่ำ เนื่องจากทำให้ตกเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างครรภ์

 1. ความต้องการทางเพศของสตรีตั้งครรภ์  จะลดลงตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นธรรมชาติ  ไม่ควรกังวล  และความต้องการทางเพศจะกลับมาปกติหลังคลอดไประยะหนึ่ง
 2. ถ้าการตั้งครรภ์ดำเนินไปตามปกติก็ไม่มีข้อห้ามในการร่วมเพศ
 3. ท่าทางในการร่วมเพศ  ควรเป็นท่าที่ลงน้ำหนักที่หน้าท้องภรรยาค่อนข้างน้อย  โดยในสามเดือนแรก  อาจใช้ท่าที่สามีนอนทับอยู่บนได้  แต่เมื่อหน้าท้องขยายขึ้นสตรีตั้งครรภ์จะรู้สึกไม่สบายเมื่อนอนหงาย  ควรใช้ท่านอนตะแคงสามีภรรยาหันหน้าไปทางเดียว  สามีสอดองคชาตเข้าทางช่อคลอดทางด้านหลัง  หรือใช้ท่าที่ภรรยาอยู่ด้านบนโดยนั่งทับสามี  หรือใช้ท่าที่ภรรบาคุกเข่าโดยสามีคุกเข่าอยู่ด้านหลัง  และสอดองคชาเข้าช่องคลอดทางด้านหลัง
 4. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง  หรือการกระตุ้นทางเพศให้กันและกันระหว่างสามีภรรยา  และภรรยาโดยไม่มีการร่วมเพศ  เป็นวิธีหนึ่งในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์  รวมทั้งการใช้ปากในการทำกิจกรรมทางเพศ แต่วิธีนี้ห้ามสามีเป่าลมเข้าไปในช่องคลอดภรรยา เนื่องจากอาจเกิดภาวะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 5. การให้ความรัก  ความเอาใจใส่ของสามีต่อภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์  มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมทางเพศระหว่างตั้งครรภ์

พฤติกรรมทางเพศระหว่างตั้งครรภ์มีความแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามหากมีความสุข  และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง สามีภรรยาก็สามารถมีความสุขจากเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์ได้ไม่ต่างจากขณะไม่ตั้งครรภ์  โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ กับทารกในครรภ์ด้วยการใช้ท่าทางที่เหมาะสม  ร่วมกับความรักความเข้าใจที่มีให้ให้ต่อกันคราบครัวก็จะมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไป
หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
บทความ โดย หมอนพพร


หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด


หมอนพพร ::: บริษัท นพพร อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ความคิดเห็น 
จากคุณ